Leven en Hoop van Papoea Jongeren

Hoe ziet de toekomst voor de Papoea’s eruit?

Zaterdag 1 februari 2014 in  de Johanneskerk, Westsingel, Amersfoort.

Het Land Papoea staat voor immense problemen: In 1962 overgedragen aan Indonesië, zonder instemming van vertegenwoordigers van de Papoea’s, in  1969 een gemanipuleerd referendum en daarna in 2001 een mislukte ‘speciale autonomie.’ Falend onderwijs, te kort schietende gezondheidszorg, landroof, straffeloosheid, massale mensenrechtenschendingen, transmigratie, Papoea’s zijn een bedreigde minderheid in eigen land geworden. Kortom: Heeft de Papoea jeugd nog een toekomst?

Voor deze solidariteitsdag hebben we een aantal Papoea jongeren uitgenodigd.  We vragen hen: ‘Wat is jullie hoop? Hoe zien jullie de toekomst voor jullie land en jullie volk? Hoe kunnen wij hier daarbij onze solidariteit met jullie laten zien?  Hoe zien jullie je eigen plaats? Wat is de rol van jullie geloof en van jullie kerk?’

Onze hoofdspreker was Dr. Benny Giay uit Jayapura. Hij is voorzitter van de synode van de KINGMI Papua Kerk en directeur van het Master’s Program Kerk en Samenleving van de Theologische Hogeschool Walter Post in Sentani.
Verder werkten mee de studenten Dolfina Mansnembra (Münster), Daniël Dawir, Ligya Giay (Leiden), Grace Windesi (Utrecht), Melvin Ireeuw, Miko Mamoribo-Karels, en twee studenten uit Leipzig

Betty Ireeuw-Kaisiëpo was de dagvoorzitter; Joop Roemajauw en Grace Windesi verzorgden de muziek en de zang

Videoverslag hier …. en  Fotoverslag:

Organisatie
Deze dag werd georganiseerd door de werkgroep Papoea Solidariteit, met steun van Kerkinactie van de Protestanste Kerk Nederland, COPAN, Papua Vrouwen Nederland, Stichting Duurzame Samenleving Papua-Barat (SDSP), HAPIN, en  het West Papua Netzwerk, Duitsland

***