Theo van de Broek

Juli 2023
Gratis onderwijs
Regent Freddy Thie in Kaimana wil onderwijs van kleuterschool tot beroepsonderwijs gratis maken. Het “Smart Asmat” programma in Asmat Regency biedt beurzen aan 1.235 studenten aan 40 universiteiten in Indonesië. De regering van de provincie Zuid-Papoea betaalt het schoolgeld van 93.000 leerlingen van de kleuterschool tot en met de middelbare school en de vakopleiding. (https://papua.antaranews.com/berita/703851/program-asmat-pintar-bantu-biaya-1235-mahasiswa)

Gratis toegang tot gezondheidsdiensten
Goed nieuws voor inwoners van het Sarmi District: In 2023 kunnen patiënten uit kansarme groepen uit het Sarmi District gratis gezondheidsdiensten krijgen bij het Algemeen Ziekenhuis van Jayapura (RSUD Jayapura), dankzij een samenwerkingsovereenkomst tussen de districtsregering van Sarmi en het management van het ziekenhuis dat op 3 juli 2023 in Jayapura werd ondertekend.

September 2023
Economische ontwikkeling

Volgens Sumitro Hamzah, hoofd van de subdivisie Milieu en Irrigatie van Mimika, spelen dorpsbossen een belangrijke rol spelen in de economische ontwikkeling van gemeenschappen. In het district Mimika zijn er momenteel 30 sociale bosbouwgroepen. Zij beheren dorpsbossen en gebruiken de opbrengsten van het land voor het welzijn van de lokale gemeenschap.  Volgens Sumitro krijgt elk lid van de gemeenschap het recht om een dorpsbos te beheren in een beschermd of productiebosgebied, wat wordt toegekend via een dorpsinstelling. Het doel van sociale bosbouw is de economische ontwikkeling van de gemeenschap door ook vrouwen en jongeren erbij te betrekken.

Een ander mooi voorbeeld is de Grime-Nawa-vallei: hier worden mensen aangemoedigd niet alleen cacao te verbouwen maar ook te verwerken voor de markt. Papoea’s zijn daar al sinds de Nederlandse tijd cacaoplantages. Nu worden die bonen ter plekke verwerkt tot product voor de markt.  De drijvende kracht achter dit initiatief is Yekusamon: hij speelde een belangrijke rol bij het verbeteren van de economische ontwikkeling van de inheemse bevolking in Grime-Nawa. Hij wees de lokale Papoea’s de weg om hun adat land- en bosrechten veilig te stellen, waaronder ‘bruine bossen’ tegen bedreigingen van palmoliebedrijven. (https://en.jubi.id/indigenous-led-chocolate-revolution-in-grime-nawa-valley-empowers-communities/)

November 2023
Training van leraren

Zo’n 45 leraren uit kleuter-, lagere-, en middelbare scholen in Jayapura kregen op 16 november een tweedaagse training gefaciliteerd door het lokale stadbestuur van Jayapura. Doel? Hun vaardigheden verbeteren om de academische prestaties van studenten te verbeteren, creatief les te geven en zich zowel academisch als persoonlijk verder te ontwikkelen. (https://jubi.id/mamta/2023/45-guru-di-kota-jayapura-mengikuti-pelatihan-guru-penggerak/)

Voorlichting over de rechten van Papoea’s
Veel mensen weten eigenlijk niet hoe hun rechten worden beschermd door lokale regelgeving (Perdasi). John NR Gobai, lid van de Papoea Volksvertegenwoordiging (DPR), besefte dit en nam het initiatief om officiële regels uit te leggen aan de lokale bevolking in Jayapura, zoals Papua Perdasi No. 7 van 2020 over volksmijnbouw en No. 8 van 2020 over sociale conflicthantering. Papoea’s zijn hierdoor beter op de hoogte van hun rechten en vragen eerder hulp en/of weten het beter toe te passen. (https://jubi.id/polhukam/2023/legislator-papua-sosialisasi-perdasi-pertambangan-rakyat-dan-penanganan-konflik-sosial/)

Extreme armoede in West Papua
Het Centraal Bureau voor de Statistiek merkte op dat Papua en West-Papua nog steeds een extreme armoede hebben van meer dan 5%. Hoewel hoog, is dit percentage gedaald van 10,92% in 2018 naar 7,67% (Papua provincie). Landelijk bedraagt de extreme armoede 1,12% in maart 2023. (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7028009/kemiskinan-ekstrem-di-papua-papua-barat-masih-di-atas-5)