De werkgroep Papoea Solidariteit organiseert sinds 2005 elk jaar rond 5 februari, de dag dat de Papoea’s in West Papoea de komst van het Evangelie vieren, een Papoea Solidariteitsdag.  Ze doet dit in samenwerking met het Duitse Papua Partnerschafts Seminar en het West Papua Netzwerk en met steun van  SDSP, de Nederlandse Franciscanen, stichting  COPAN, Papua Vrouwen Nederland (PVN),   Hapin , Diaconie Leeuwarden,  andere organisaties,  betrokkenen en vrijwilligers.

Daarnaast probeert de werkgroep de belangstelling voor Papoea en de Papoea’s binnen de Nederlandse kerken en de Nederlandse samenleving levendig te houden.

Door de enorme toeloop op de solidariteitsdagen en de daarmee voortkomende praktische en juridische verantwoordelijkheden heeft de werkgroep besloten de rechtsvorm van stichting aan te nemen. Op 9 november 2020 is door de notaris in Kampen dan ook de Stichting Solidariteit met Papua in het leven geroepen.

Stichting Solidariteit met Papua

Wilhelminalaan 2
7921 BA  Zuidwolde

info@papoeasolidariteit.nl
www.papoeasolidariteit.nl

KvK : 81083459
Iban : NL98INGB 0002 8899 23

Samenstelling van het bestuur:

drs. Vien Sawor, voorzitter
Anneke van Baal, secretaris
Don Joku, penningmeester
Willeke Jongkind, lid
Betty Ireeuw, lid
Jos Donkers, lid
ds. Henk van der Steeg, lid

Steun de stichting  Solidariteit met Papua door een gift over te maken op IBAN NL98INGB0002889923 t.n.v. Werkgroep Papua Solidariteitsdag.