De werkgroep Papoea Solidariteit organiseert sinds 2005 elk jaar rond 5 februari, de dag dat de Papoea’s in West Papoea de komst van het Evangelie vieren, een Papoea Solidariteitsdag.  Ze doet dit in samenwerking met het Duitse Papua Partnerschafts Seminar en het West Papua Netzwerk en met steun van  SDSP, de Nederlandse Franciscanen, stichting  COPAN, Papua Vrouwen Nederland (PAVO),  Kerk in Actie   en Hapin,

In 2021 is de  Papoea Solidariteitsdag op zaterdag 6 februari  in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort.

Daarnaast probeert de werkgroep de belangstelling voor Papoea en de Papoea’s binnen de Nederlandse kerken en de Nederlandse samenleving levendig te houden.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

ds. Henk van de Steeg, voorzitter

Anneke van Baal, secretaris

Marry Sengkerij, penningmeester

drs. Vien Sawor, lid

Jos Donkers. lid

Don Joku, lid

 

 

Steun de werkgroep Papoea Solidariteit door een gift over te maken op IBAN NL98INGB0002889923 t.n.v. Papua Solidariteitsdagen te Sassenheim