De werkgroep Papoea Solidariteit organiseert sinds 2005 elk jaar rond 5 februari, de dag dat de Papoea’s in West Papoea de komst van het Evangelie vieren, een Papoea Solidariteitsdag.  Ze doet dit in samenwerking met het Duitse Papua Partnerschafts Seminar en het West Papua Netzwerk en met steun van  SDSP, de Nederlandse Franciscanen, stichting  COPAN, Papua Vrouwen Nederland (PVN),   Hapin , Diaconie Leeuwarden,  andere organisaties,  betrokkenen en vrijwilligers.

Daarnaast probeert de werkgroep de belangstelling voor Papoea en de Papoea’s binnen de Nederlandse kerken en de Nederlandse samenleving levendig te houden.

Door de grote toeloop op onze solidariteitsdagen en de daarmee voortkomende praktische en juridische verantwoordelijkheden heeft de werkgroep besloten de rechtsvorm van een stichting aan te nemen.

Stichting Solidariteit met Papua

Wilhelminalaan 2
7921 BA  Zuidwolde

info@papoeasolidariteit.nl
www.papoeasolidariteit.nl

KvK : 81083459
Iban : NL98INGB 0002 8899 23

Samenstelling van het bestuur:

drs. Vien Sawor, voorzitter
Mr. Magrete van der Steeg, secretaris
Willeke Jongkind, lid
Mieke Marisan, bestuurslid 
br. Piet Bots OFM, bestuurslid 

ds. Henk van der Steeg, bestuurslid

Steun de stichting  Solidariteit met Papua door een gift over te maken op IBAN NL98INGB0002889923 t.n.v. Stichting Solidariteit met Papua

De Stichting heeft de ANBI status. Uw giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbeslasting.