‘ALLE VOGELS ZIJN VERDWENEN,

Vernietiging van het regenwoud in West-Papua:
wat is de impact op de levens van Papoeavrouwen?

“Het bos is onze moeder” ( Foto : Feronika Wanimbu tijdens een demonstratie in Jakarta 2018)

’Alle vogels zijn verdwenen’’
In maart 2021 verscheen het onderzoek “All the Birds are Gone”. Hierin spreken 100 Papoeavrouwen in vijf regio’s over de gevolgen van de grootschalige vernietiging van hun bossen. ‘’Het land en het oerwoud zijn onze waardigheid en ons leven, ” aldus Papoeavrouwen uit Mpur. Maar zij worden veelal niet gehoord als mannelijke clanleden of lokale overheden instemmen met de -soms
schimmige- verkoop van land aan bedrijven (veelal voor een schijntje van de werkelijke waarde). Soms gaan vrouwen werken voor de bedrijven, zonder een eerlijk loon te krijgen. Of ze zijn slachtoffer van seksueel geweld.

De Indonesische overheid heeft de afgelopen 20 jaar concessies verstrekt aan buitenlandse bedrijven die op grote schaal ontbossing hebben veroorzaakt, vooral voor de aanleg van palmolieplantages. Alleen al in de provincie Papua gaat het om meer dan 1 miljoen ha. (!) De gevolgen zijn enorm: het leger wordt vaak ingezet om verzet tegen landroof te breken, daarna blijven militairen om de ‘’veiligheid’’ voor de werknemers te waarborgen. De bosrijke omgeving is vervangen door palmolieplantages, rivieren en grond zijn vaak ernstig vervuild of uitgeput.


Economische belangen groot
Onderzoek door Greenpeace laat zien dat de Indonesische politieke elite een groot belang heeft in plantagebedrijven in West-Papua. Voormalige ministers, (invloedrijke) leden van het parlement en gepensioneerde hooggeplaatste militairen en politiebeambten zijn vaak aandeelhouders of bestuursleden. Dit werkt een cultuur van belangenverstrengeling in de hand en maakt wetshandhaving tegen boskap moeilijk. Militairen en politieagenten worden daarnaast vaak (extra) betaald door bedrijven voor het -gewelddadig- neerslaan van verzet tegen landroof.


Speciale Autonomie mislukt
Het is dan ook geen verassing dat de in Jakarta bedachte Speciale Autonomie Wet voor Papua uit 2001 is mislukt. De wet beloofde meer zeggenschap voor Papoea’s over onder andere natuurlijke hulpbronnen. De wet heeft echter niet geleid tot meer welvaart of zeggenschap voor de Papoea’s. In de verschillende programma’s wordt er geen rekening gehouden met de belangen van Papoeavrouwen en het structurele geweld en racisme dat ze ondervinden.


Deze Papua Solidariteitsdag zijn (Papoea)vrouwen aan het woord in 4 verschillende breakoutrooms.

Zij vertellen over de impact van de vernietiging van hun bossen op hun levens en dat van hun gezin. Daarnaast bekijken we het probleem van ontbossing op verschillende niveaus: provinciaal met NGO’s als Pusaka Papua die opkomt voor de rechten van Papoea’s, internationaal met Greenpeace Nederland (hoe draagt Europa bij aan de ontbossing in West-Papua?). En we zien hoe er een direct verband is tussen milieuvernietiging en klimaatverandering als oorzaak van structureel geweld tegen Papoeavrouwen. Hoe kaarten we dit internationaal aan?

Breakout 1: De vernietiging van het regenwoud en de impact op de levens van Papoeavrouwen
(voertaal Indonesisch met vertaling naar het Engels)

Feronika Wanimbu (rechts) en Magda Kafiar

Feronika Wanimbu (rechts), vrouwenleider en vertegenwoordiger de traditionele
vrouwenraad van Kebar. In 2018 vertegenwoordigde zij de vrouwen van Mpur, Kebar, in een protest in Jakarta en drong zij bij functionarissen van Bosbouwplanning en Milieubeheer aan op het intrekken van vergunningen voor oliepalm- en houtplantages in hun leefgebied: ze hadden nl. een desastreuze impact op hun dagelijkse voedselvoorziening. Wanimbu speelt een belangrijke rol in bekendheid geven aan hun strijd tegen ontbossing door allianties aan te gaan met Ngo’s en de kerk.

Magda Kafiar (links), vrouwenleider, dominee, verdediger van vrouwenrechten en werkzaam voor de mensenrechtenafdeling (CJIP) van de Evangelisch Christelijke kerk in Papua (GKI Papua). Ze is een van de onderzoekers van het rapport ‘’All the Birds are Gone’’ en wil de stilte rondom de rechten van Papoeavrouwen doorbreken. Kafiar (mede-)organiseerde ook de Papversie van de wereldwijde campagne ‘’16 days of activism against Gender-based Violence’’. Voor haar werk reist ze door West-Papua om mensenrechtenschendingen aan te kaarten, te pleiten voor gerechtigheid en vrouwen te trainen over hun rechten.

Breakout 2: Aanbevelingen van Women Environmental Human Rights Defenders voor Jakarta
(voertaal Indonesisch met vertaling naar het Engels)

Natalia Yewen

Natalia Yewen, BA internationale betrekkingen, is campagnestaflid van Pusaka Papua, een NGO die opkomt voor de rechten van inheemse Papoea’s. Ze is ook journaliste voor onder andere Mongabay Indonesia, een nieuwsplatform over natuurbehoud en milieuwetenschap. Onlangs schreef zij over de overwinning in een rechtszaak in Jayapura van de regent van Sorong op twee bedrijven die eerder hun concessies waren kwijtgeraakt. De rechtbank wees het beroep op alle punten af.

Breakout 3:
Milieuvernietiging en klimaatverandering als oorzaak van structureel geweld tegen Papoeavrouwen

Szilvia Chevár

Szilvia Csevar is docent internationaal publiekrecht aan de Haagse Hogeschool en doet onderzoek bij het lectoraat ‘Chair of UN Studies in Peace and Justice’. Eerder werkte ze als ‘Registrar’ bij de ‘International People’s Tribunal for the 1965 Crimes against Humanity in Indonesia’. Csevars onderzoek focust op het verband tussen conflict, milieuvernietiging en -verandering en geweld tegen inheemse volkeren, in het bijzonder Papoeavrouwen. In VN-Resolutie 1325* wordt dit verband niet onderkend: hoe zorgen we voor internationale aandacht, met West-Papua als ‘’schoolvoorbeeld’’?

*Gelijkheid van vrouwen en mannen in politiek en vredesoperaties en specifieke aandacht voor vrouwen en meisjes in gewapende conflicten

Breakout 4: Hoe Europa bijdraagt aan de natuurverwoesting in West Papua

Sigrid Deters

Sigrid Deters is campagneleider bij Greenpeace Nederland.
Haar belangrijkste campagne nu is gericht op een Europese wet voor ontbossingsvrije producten: Europa draagt namelijk bij aan wereldwijde natuurverwoesting via producten zoals palmolie (bijvoorbeeld voor koekjes en Shampoo), ook in West-Papua. Deters vertelt ook over de campagne van Greenpeace South East Asia samen met lokale groepen voor bosbehoud in West Papua. Hoe kunnen ze de palmoliegiganten stoppen die oerwoud willen veranderen in palmolieplantages?


Informatie over de Papoea Solidariteitsdag 2022


Zaterdag 5 februari 2022, 10:00-12:00 uur


De bijeenkomst zal online gehouden worden via Zoom, je ontvangt vrijdag 4 februari de link en instructies. Vanaf 09:45 is het event geopend voor informele
kennismaking tussen deelnemers. Na 12:00 is er nog 15 minuten gelegenheid tot napraten met de sprekers.

Deelname: Geef je op via het aanmeldformulier hieronder of via info@papoeasolidariteit.nl. Opgeven kan tot dinsdag 1 februari. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld, en kan veilig via de Ideal-knop hieronder of via ons rekeningnummer: NL98INGB0002889923 o.v.v.
‘’Papoeasolidariteitsdag 2022’’.

Let op: Er is plek voor maximaal 80 deelnemers. Mocht je verhinderd zijn nadat je je hebt opgegeven: meld je dan af. Wij geven dan je plek aan iemand anders.

Doneer hier uw vrijwillige bijdrage

AANMELDEN VIA DIT AANMELDFORMULIER :