Papoea Solidariteitsdag   online Zoomevent
zaterdag 6 februari 2021 van 10 tot 12 uur

Papuan Lives Matter 

Papuan Lives Matter is de Papoea variant van de Black Lives Matter beweging in Amerika. De beweging werd getriggerd door de racistische aanval van Indonesische nationalisten op Papoea studenten op een campus in Surabaya 17 augustus 2019. Omstanders scholden Papoea’s uit voor ‘’apen’’ en ‘’honden’’. De beelden gingen viraal met de slogan #PapuanLivesMatter. Papoea’s in en buiten Papua protesteerden massaal tegen racisme, wat weer leidde tot veel onrust en arrestaties. Bijkomend voordeel: ook ‘’gewone’’ Indonesiërs werden zich bewust dat Indonesië een racismeprobleem heeft. 

 

Diepgeworteld Institutioneel racisme 

(Institutioneel) racisme tegen Papoea’s is diep geworteld in Indonesische overheidsinstellingen. Dit blijkt o.a. uit oneerlijke en onopgeloste rechtszaken, grove mensenrechtenschendingen tegen Papoea’s, discriminatie op de arbeidsmarkt en het hoge sterftecijfer onder Papoea’s t.o.v. Indonesiërs in Papua. Papoea’s worden bovendien continue buitengesloten van beslissingen over hun eigen toekomst. Een recent voorbeeld is de tweede fase van de speciale autonome status voor Papua (Otsus): deze wordt opnieuw vanuit Jakarta opgelegd, ondanks massale protesten tegen de verlenging. 

 

Neo-kolonialisme en racisme

Voor veel Papoea’s valt de strijd tegen racisme samen met hun verlangen om onafhankelijkheid van Indonesië. Indonesië beschouwen ze als een neo-kolonisator, na Nederland. Jarenlange achterstelling, uitbuiting van rijkdommen en landgrabbing door de Indonesische overheid heeft geleid tot woede, ontevredenheid en protesten. Voor velen is de maat vol: ze protesteren niet alleen tegen racisme maar eisen ook een referendum voor onafhankelijkheid, geen speciale autonomie. Helaas reageert Jakarta daarop zoals het altijd doet: door nog meer troepen naar Papua te sturen. 

 

Wat doet racisme met de Papoea’s? Wat doet het met je als je leven als Papoea en je leefomgeving ondergeschikt is aan de Indonesische staatsideologie? Als je protesteert en je uitgescholden wordt voor aap of hond? 

Deze solidariteitsdag gaat over het recht van Papoea’s op een menswaardig bestaan. Onze sprekers uit Nederland én West Papua- geven achtergronden bij institutioneel racisme tegen Papoea’s en bespreken perspectieven. 

 

Discussieer zelf mee! Opgeven kan via info@papoeasolidariteit.nl

Event infoPapoeasolidariteitsdag 2021 (mailchi.mp)

Als deelnemer hoef je geen Zoom-account te hebben.

De link wordt uiterlijk 5 februari toegezonden aan de deelnemers. Daar vul je het meetingnummer in en de pincode die je krijgt van de organisator. Je zit dan direct in het gesprek. 

Deze zoomsessie wordt opgenomen en in een later stadium online beschikbaar gesteld via onze diverse media platforms.

Een vrijwillge bijdrage voor deze online solidariteitsdag kan door overmaking van  € 12,50  naar IBAN : NL98 INGB 0002 8899 23 tnv Papua Solidariteitsdagen,