Zaterdag 28 januari 2012 was in de Martuskerk te Amersfoort de jaarlijkse Papoea Solidariteitsdag met een bijzonder mooie opkomst.

Het thema van de dag was: De menselijke waardigheid onaantastbaar Met als ondertitel: Mensenrechten als uitdaging aan staat en kerken in Papua.

Organisatie
Deze dag werd georganiseerd door de werkgroep Papoea Solidariteit, met ondersteuning van Kerk in Actie, Stichting Duurzame Samenleving Papua-Barat (SDSP), HAPIN, Papua vrouwen Nederland en West Papua Netzwerk, Duitsland

“Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid geboren”
zo luidt artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Helaas ziet de realiteit in Papoea sinds jaar en dag er anders uit.

Papoea’s worden gevangen gezet omdat ze kritiek hebben op de politieke en/of economische doelen van de Indonesische regering. Omdat ze zich verzetten tegen de plundering van de natuurlijke bodemschatten in hun land. Omdat zij de landroof door de regering en de internationale concerns niet over hun kant laten gaan. Omdat ze bij de centrale Indonesische regering pleiten voor de gedeeltelijke of volledige onafhankelijkheid van hun volk. Of omdat ze zelfbewust opkomen voor het behoud van hun eigen culturen en talen. Er zijn klachten over ingrijpen van politie en militairen. over folteringen en langdurige gevangenisstraffen.  Bovendien zijn er berichten dat mensen uit hun dorpen verjaagd of zelfs vermoord worden.

Mensenrechten zijn ondeelbaar en onaantastbaar. Het is de opdracht van de staat om ze te waarborgen en te beschermen. Maar ook de kerken, de zendings- en hulporganisaties worden uitgedaagd om zich in te zetten voor het in acht nemen van de mensenrechten.

De gastsprekers waren:
Dr. Ibrahim Peyon, cultureel antropoloog, doceert aan de Universitas Cenderawasih te Jayapura
Ds. Dora Balubun, directeur van het Bureau voor Gerechtigheid, Vrede en Behoud van de Schepping van de Gereja Kristen Injili in Papoea Land (GKI-TP)
Dr. Soei Liong Liem, medewerker van het Bureau TAPOL in Londen

Verder werkten mee:
Betty Ireeuw-Kaisiëpo, dagvoorzitter;
Joop Rumajauw, muziek en zang;
Sulaiman Watofa, muziek en zang;
Papoea vrouwen koor;
Hindrik van der Meer, organist;
Frank Hubatka, vertaling

Programma
11.00 uur: Opening door Betty Ireeuw-Kaisiëpo
11.15 uur: Traditioneel en modern rechtsbewustzijn van de volken  van Papua, door Ibrahim Peyon
12.00 uur: Indonesië een rechtsstaat?, door Soei Liong Liem
13.00 uur: Lunch
14.00 uur: Mensenrechten vanuit het gezichtspunt van de Evangelisch Christelijke Kerk in Papua, door Dora Balubun
15.00 uur: Werkgroepen. We gaan in gesprek met de sprekers van deze dag.
Werkgroep 1: Mensenrechten en vrouwenrechten, met Dora Balubun en Trijntje Huistra
Werkgroep 2: Het recht van de Papoea’s op hun eigen identiteit, met Ibrahim Peyon en Betty Ireeuw
Werkgroep 3: Het recht op een eigen bestaan (Lebensraum), met Soei Liong Liem en Frank Hubatka
16.00 uur Samenvatting en conclusies
17.00 uur: Afsluiting van de dag, gebed en zingen van Hai Tanahku Papua

Tenslotte: elkaar ontmoeten en bijpraten was ook een belangrijk aspect van deze dag. Dat is dan ook ruimschoots gedaan bij de ontvangst, tijdens de lunch, en in de middagpauze, en uiteraard in de werkgroepen.

Een uitgebreid verslag van dag vindt u hier

.