Inhoud

Voorwoord

Over Stichting Solidariteit met Papua

Situatie in West Papua 2022

Activiteiten

Papoeasolidariteitsdag: Alle vogels zijn verdwenen

Campagne tegen ontbossing in West Papua

Financiële verantwoording 2022

Voorwoord

2022: Papoea vrouwen aan het woord!

Papoea vrouwen laten zich niet langer de mond snoeren door bedrijven of de Indonesische overheid. Ze vertellen over hun cruciale werk: hun strijd in West- Papua tegen ontbossing. Over hun bossen die worden bedreigd of al verloren zijn gegaan.

Stichting Solidariteit met Papua sloeg de handen ineen met de Protestantse kerk in Papua, GKI-JPIC, Asia Justice and Rights, Pusaka (komt op voor de rechten van Papoea’s in Indonesië), Greenpeace Indonesië, West Papua Netzwerk in Duitsland en Milieudefensie en Greenpeace in Nederland. Samen organiseerden we een Europese campagne om vier Papoea-vrouwen een podium te geven om hun verhaal te vertellen. Ze bezochten Duitsland, Nederland en Brussel.

Het bos is onze moeder’’, leggen Veronika Manimbu en Rosita Tecuari uit. Zij wonen in een gebied in West Papua dat illegaal is ingenomen door palmoliebedrijven. Zij leggen zich hier niet bij neer. Sterker nog: het heeft hen strijdbaar en volhardend gemaakt: opgeven is geen optie. Zij halen tenslotte hun voedsel én medicijnen uit het bos.

Ze vertelden hun eigen verhaal over de desastreuze gevolgen van ontbossing voor henzelf, hun gezinnen en het klimaat. Dominee Magda Kafiar (dominee en mensenrechtenverdediger), Natalia Yewen (inheemse rechtenspecialist) en Sornica Lily (jurist) strijden samen met lokale Papoeavrouwenleiders als Rosita en Veronika voor betere land- en inheemse rechten voor Papoea’s, en Papoeavrouwen in het bijzonder.

Wat gebeurt er met de (oer)bossen in West Papua? Bekijk dit filmpje eerst!

Over Stichting Solidariteit met Papua

Ons doel is: solidair zijn met de inheemse bewoners van West Papua. Het afgelopen jaar stond dan ook in het licht van dit doel: de bewoners ondersteunen in hun strijd om een menswaardig bestaan in Papua. Door de toenemende ontbossing komt dit bestaan steeds meer onder druk te staan en aan de bosbewoners zelfs ontnomen, zoals u in dit jaarverslag kunt lezen.

Bestuur en medewerkers in 2022:

Voorzitter: Vien Sawor. Secretaris: Anneke van Baal. Penningmeester: Don Joku.
Leden: Henk van der Steeg, Jos Donkers, Betty Ireeuw-Kaisiepo, Willeke Jongkind.
Vrijwilligers: Femke Schouten en Mieke Marisan

Situatie in West Papua 2022

2022 was een jaar van verdere tegenstellingen en verdere verslechtering van de mensenrechtensituatie in West-Papua. Er was sprake van toenemende polarisatie en gewelddadige conflicten in West-Papua. Jakarta zorgt voor een verdere controle over de toekomst van West-Papua. Het is het jaar dat een herindeling van West-Papua is goedgekeurd (DOB, 30 juni 2022, ondanks massale protesten van burgers, kerken, maatschappelijke organisaties en studenten in West-Papua).

Landroof en boskap

Onderzoek door Greenpeace laat zien dat de Indonesische politieke elite een groot belang heeft in plantagebedrijven in West Papua. Voormalige ministers, (invloedrijke) leden van het parlement en gepensioneerde hooggeplaatste militairen en politiebeambten zijn vaak aandeelhouders of bestuursleden. Dit werkt een cultuur van belangenverstrengeling in de hand en maakt wetshandhaving tegen boskap moeilijk. Militairen en politieagenten worden daarnaast vaak (extra) betaald door bedrijven voor het -gewelddadig- neerslaan van verzet tegen landroof.

Daarnaast heeft de Indonesische overheid de afgelopen 20 jaar concessies verstrekt aan buitenlandse bedrijven die op grote schaal ontbossing hebben veroorzaakt, vooral voor de aanleg van palmolieplantages. Alleen in de provincie Papua gaat het om meer dan 1 miljoen ha (!). De gevolgen zijn enorm: het leger wordt vaak ingezet om verzet tegen landroof te breken en daarna blijven militairen om de ‘’veiligheid’’ voor de werknemers te waarborgen. De bosrijke omgeving is vervangen door palmolieplantages, rivieren en de grond zijn vaak ernstig vervuild of uitgeput.

Speciale Autonomie mislukt

Het is dan ook geen verrassing dat de Speciale Autonomie Wet voor Papua uit 2001 mislukt is. De wet beloofde meer zeggenschap voor Papoea’s over onder andere natuurlijke hulpbronnen. De wet heeft echter niet geleid tot meer welvaart of zeggenschap voor de Papoea’s in het algemeen en al helemaal niet voor Papoea vrouwen. In de verschillende programma’s wordt er geen rekening gehouden met de belangen van Papoea’s en het structurele geweld en racisme dat ze ondervinden.

Activiteiten

In 2022 zijn er twee grote acties georganiseerd. Te weten de Papoea Solidariteitsdag “Alle vogels zijn verdwenen” op 5 februari en in het verlengde hiervan de gelijknamige campagne. Hiertoe nodigden Stichting Solidariteit met Papua vijf vrouwen uit West Papua uit om naar Nederland te komen van 21 t/m 30 september 2022.

Papoeasolidariteitsdag: Alle vogels zijn verdwenen

De Papoeasolidariteitsdag vond online plaats i.v.m. de Covidmaatregelen. Het thema van de dag: ‘’Vernietiging van het regenwoud in West Papua en de impact daarvan op de levens van Papoea vrouwen en hun gezinnen’’.

Dit thema is gebaseerd op onderzoek Burung Pun Tak Ada Lagi: Alle vogels zijn verdwenen. Het werd uitgevoerd door een aantal Ngo’s, waaronder de Papua Women’s Group en Asia Justice and Rights. In 2020 hebben zij 100 Papoeavrouwen voor het onderzoek geïnterviewd en vertelden zij over de gevolgen van ontbossing en wat de vrouwen zelf daartegen ondernomen hebben: vaak zijn Papoeavrouwen niet betrokken bij het besluitvormingsproces. Wat zijn de gevolgen van de ontbossing in hun leefgebied? De 100 Papoeavrouwen in vijf regio’s spreken over de gevolgen van de grootschalige vernietiging van hun bossen. ‘’Het land en het oerwoud zijn onze waardigheid en ons leven,” aldus Papoeavrouwen uit Mpur. Maar zij worden veelal niet gehoord als hun echtgenoten, clanleden of lokale overheden instemmen met de -soms schimmige- verkoop van het land aan ondernemingen (veelal voor een schijntje van de werkelijke waarde). Soms gaan vrouwen werken voor de ondernemingen, zonder een eerlijk loon te krijgen. Of ze zijn slachtoffer van seksueel geweld.

Op deze Papua Solidariteitsdag waren Papoea vrouwen aan het woord. Zij vertelden over de impact van de vernietiging van hun bossen op hun levens en dat van hun gezin.

Het probleem van ontbossing werd vanuit verschillende niveaus bekeken: provinciaal door Ngo’s als Pusaka Papua die opkomt voor de rechten van Papoea’s, internationaal door Greenpeace Nederland (hoe draagt Europa bij aan de ontbossing in West Papua?). En horen hoe er een direct verband is tussen milieuvernietiging en klimaatverandering als oorzaak van structureel geweld tegen Papoeavrouwen. Hoe kaarten we dit internationaal aan?

In de Zoombijeenkomst op 5 februari over de film vertelden Natalia Yewen, Amalia Puhili en Magda Kafiar hun verhaal over de recente ontwikkelingen in Papua en de gevolgen daarvan voor de Papuavrouwen: vernietiging van hun leefomgeving, hun huizen en hun voedselvoorziening. Tot slot vertelde Sigrid Deters van Greenpeace over de ervaringen van Greenpeace met de ontbossing in Papua en pleitte ze voor een wetgeving om de huidige misstanden aan te kunnen pakken.

Highlights van de sprekers:

Natalia die was betrokken bij de rechtszaak van de drie bedrijven in Sorong, toonde zich erg blij met de uitspraak van de rechtbank in Jayapura en hoopt dat het vonnis in Makassar stand zal houden.

Amalia was blij dat ze de uitdagingen waar de Papua vrouwen voor staan met ons kon delen. Zij zijn slachtoffer van de huidige ontwikkelingen: ontbossing, aanleg van plantages, arbeidsomstandigheden, militaire dreiging enz..

Magda vroeg onder meer om voorbede voor de slachtoffers van de schendingen van de mensenrechten. Als voorbeeld noemt ze het dorp Kisor waarvan de bewoners door de militairen werden verjaagd.

Sigrid pleitte voor wetgeving om de huidige misstanden te verbieden en regels op te stellen ter bescherming van het oerwoud en de biodiversiteit – dit alles mede in het belang van de inheemse bevolking.

Voor een uitgebreid verslag: zie de website van de stichting: https://www.papoeasolidariteit.nl onder het kopje Papoea Solidariteitsdag 2022

Campagne tegen ontbossing in West Papua

Van 21 tot 30 september zijn 5 vrouwen die direct betrokken waren bij het onderzoek All The Birds Are Gone (ATBAGhierna) , naar Nederland gekomen om hier, in Duitsland en in Brussel hun verhaal te vertellen. Dit hadden ze daarvoor ook al gedaan in Duitsland en daarvoor was 1 van hen ook present bij de vergadering van de Wereldraad van Kerken in Geneve. Het waren dominee Magda Kafiar (dominee en mensenrechtenverdediger), Natalia Yewen (inheemse rechtenspecialist) en Lily Sornica (jurist) die samen met Papoea-vrouwenleiders Rosita en Veronika strijden voor betere land- en inheemse rechten voor Papoea’s en Papoeavrouwen in het bijzonder. We hopen en verwachten dat hoe meer hun verhaal bekend wordt in de wereld, er des te meer druk op Indonesië komt te staan om het beleid te veranderen.

Het doel van de ATBAG-campagne was:

• De stem te versterken van Papoea-vrouwen die zich uitspreken tegen ontbossing in West-Papoea en de bedreiging van hun natuurlijke hulpbronnen en overleving;

• Bewustwording creëren bij belanghebbenden (politici, vrouwenrechtengroepen, klimaatveranderingsgroepen, universiteiten) in DE, NL en Brussel over ontbossing in WP en de impact ervan op de wereldwijde klimaatverandering. De vrouwen de mogelijkheid te hun stem te laten horen, vragen te stellen over specifieke wetten die we herzien willen krijgen omdat ze een directe impact hebben op de ontbossing in West Papua;

• Lobby en pleitbezorging bij relevante Europese instanties over de directe impact op het leven van inheemse Papoea’s van schadelijke boswetten: ze hebben specifieke vragen over deze wetten die we herzien willen zien. Vrouwen willen:

– Het verhaal van de Papoea vrouwen delen over vernietiging van hun levensbos en hoe dit hun leven beïnvloedt;

– Actie te eisen van de Nederlandse overheid om de veiligheid van uw leven maar ook uw levensonderhoud te waarborgen. Alleen toezeggingen zijn NIET genoeg. Goede wetgeving en bindende afspraken zijn nodig.

• Kennisuitbreiding ontmoetingen met experts op inheemse rechten en landrechten en kennis en ervaring te delen en uit te wissele

Resultaten

Wat heeft de campagne voor ons betekend? De problemen waar de bevolking en de vrouwen in het bijzonder voor staan kregen een gezicht. Vooral Rosita was hierin heel duidelijk: blijft er nog wel een habitat over? Ontbossing betekent ook: komst van transmigranten. Kort samengevat: Bossen weg – Papoea’s weg. Ontbossing is als een begraafplaats. Ook: verandering van voedingspatroon: i.p.v. traditionele voedsel wordt mie gekocht met alle gevolgen van dien: hoge bloeddruk, obesitas.

  • De campagne heeft de Papoea vrouwen een podium gegeven zich (internationaal) uitspreken tegen ontbossing in West-Papua en de bedreiging van hun natuurlijke hulpbronnen en overleving.
  • Ze hebben bewustwording gecreëerd bij politici (Europees parlement, parlementsleden en beleidsmakers op gebieden van vrouwenrechten en biodiversiteit), klimaatveranderingsgroepen (partij van de Dieren), universiteiten (Wurg, Leiden) in DE, NL en Brussel.
  • Lobby en pleitbezorging bij relevante Europese instanties over de directe impact op het leven van inheemse Papoea’s van schadelijke boswetten: ze hebben specifieke vragen over deze wetten die we herzien willen zien.
  • Kennisuitbreiding ontmoetingen met experts op inheemse rechten en landrechten en kennis en ervaring te delen en uit te wisselen. (Universiteit Leiden)
  • Netwerken die zijn aangeboord en nieuwe contacten die zijn gelegd: op aanvraag is informatie hierover beschikbaar.

Programma:

Woensdag 21 september: Aankomst gasten uit Papua

Donderdag 22 september, Brussel: Gesprek met Lara Wolters van Europese Parlement (duurzaamheid)

Vrijdag 23 september, Den Haag: Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Den Haag, idem: Unesco oud-ambassadeur Hans Wesseling geeft advies om concrete projecten aan te kaarten, zoals de Trans Papua Highway, beschermde planten en vogels.

Zondag 25 september, Den Haag : Kerkdienst in Lutherse kerk, daarna ontmoeting in de Sophiahof met leden van de Papoeagemeenschap in Nederland.

Dinsdag 27 september: Utrecht, Landelijke bijeenkomst van de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Ook parlementslid Lambert was aanwezig, bleek zeer enthousiast.

Woensdag 28 september, Den Haag: Leiden University College met prof Bernardo Almaido: ongeveer 50 studenten waren aanwezig onder wie ook Indonesische. Ze bleken vaak niet op de hoogte van de situatie in Papua. Er werd een link gelegd met Oost-Timor.

Donderdag 29 september, Wageningen: WUR samen met Bas Verschuuren, Bert Bruins, Camille en Femke Schouten. Er is een film gemaakt die gebruikt wordt voor de actie om het ABP vrij van palmolieplantages te maken. Voorbeelden: Trans Papua Highway, Free Port (milieuvervuiling), Agats (voedselpatronen: bevolking verkoopt krabben om voor de opbrengst mie te kopen!)

Vrijdag 30 september: Vertrek gasten terug naar Papua

Ook hierover kunt u meer informatie vinden op de website: https://www.papoeasolidariteit.nl onder het kopje “All the birds are gone, campagne september 2022”

Financiële verantwoording 2022

Totaal
7.570,243.608,54
Totaal7.570,243.608,54

Toelichting op de balans
1 Liquide middelen
7.570,243.608,54
ING Betaalrekening
7.570,243.608,54
2 Vorderingenenoverlopendeactiva


Te ontvangen rente
00
3 Voorraden
Postzegels e.d.

4 Algemene reserve
Stand begin boekjaar

3.608,54

2.461,13
Resultaat boekjaar+3.961,70+1.192,41
Standeinde boekjaar7.570,243.608,54
5 Schulden en overlopende passiva
Te betalen bankkosten 4e kwartaal


STAAT VAN BATEN EN LASTEN Stichting Solidariteit met Papua 2022

Totaallasten13.819,672.478,59


BEGROTING EN RESULTAAT Stichting Solidariteit met Papua 2022

TOTAALINKOMSTEN2.500,0017.781,375.000,00
TOTAALUITGAVEN3.330,0013.819,673.950,00

OVERSCHOT/TEKORT -800,00 +3.961,70 +1.050,00