Deze Papoea Solidariteitsdag gaat over de toename van polarisatie en de gewelddadige conflicten in West-Papua. Jakarta hanteert een verdeel-en-heers-aanpak. Tegen elke vorm van protest, o.a. de opdeling, het vrijheids-streven of ontbossing, wordt met militair geweld opgetreden. Wat kan het maatschappelijk middenveld en de kerken doen om eenheid te bewaren?

Gastsprekers

Yuliana Langowuyo: mensenrechtenadvocaat en directeur van het SKPKC (Secretariat Franciscans Papuan Justice Peace and integrity of Creation). SKPKC zet zich in voor vrede en gerechtigheid in West-Papua, door onderzoek, publicaties en educatie: https://fransiskanpapua.org/

Matheus Adadikam: predikant en directeur van ELSHAM (Institute of Human Rights Studies and Advocacy).Elsham is sinds 1996 een van de belangrijkste mensenrechtenorganisaties in West-Papua. https://elshampapua.com/

Damar Juniarto: directeur van SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), mensenrechtenactivist en expert in digitale rechten en online vrijheid van meningsuiting in Zuidoost-Azië en Papua i.h.b. https://safenet.or.id


Na tientallen jaren van transmigratie maakt de inheemse Papoea bevolking minder dan 40% van de bevolking uit. Het aantal gewapende conflicten tussen Indonesische veiligheidstroepen en gewapende pro-onafhankelijkheidsgroepen is sinds 2018 aanzienlijk toegenomen. Dit heeft geleid tot meer dan 60.000 binnenlandse vluchtelingen. Dit nieuws mocht de buitenwereld niet bereiken. Tot twee keer toe, in 2019 en in 2021, sloot de Indonesische overheid in delen van West-Papua het internet tijdelijk af. De ruimte voor mensenrechtenactivisten, kerken en het maatschappelijk middenveld om op te komen voor de rechten van de Papoea’s wordt steeds kleiner.

Op 30 juni jl. keurde het Indonesische parlement een herindeling van drie nieuwe provincies in West-Papua goed, ondanks massale protesten van burgers, kerken, maatschappelijke organisaties en studenten in West-Papua. De herindeling baart veel Papoea’s grote zorgen. De Indonesische overheid presenteert deze opdeling als positief voor de economische leefomstandigheden van de Papoea’s. De werkelijke reden lijkt nog meer grip te krijgen op de natuurlijke rijkdommen van West-Papua. Het leidt tot de toestroom van nog meer militairen en transmigranten, en bovendien tot meer corruptie onder gezagsdragers, én verlies van identiteit van de Papoea’s.


DE WORKSHOPS

Yuliana Langowuyo

1) De omstreden Omnibus-wet is een bedreiging voor het voortbestaan van Papoea’s: hoe kunnen we geweldescalaties voorkomen? 
Yuliana Langowuyo: mensenrechtenadvocaat en de eerste vrouwelijke directeur van SKPKC sinds 2014. https://fransiskanpapua.org/
Langowuyo is medeauteur van het boek ‘’Damai Papua yang Tercabik’’ (De vrede in Papua is verscheurd). Het boek beschrijft en illustreert mensenrechtenschendingen in Papua sinds 2020. 
Tijdens de workshop gaat Langowuyo dieper in op een van de onderwerpen in het boek: de omstreden Omnibus wet die in 2020 werd aangenomen en een regelrechte bedreiging vormt voor het milieu in West-Papua. Zo bepaalt de wet dat bedrijven niet langer milieueffectanalyses, risicoanalyses en milieumonitoring hoeven uit te voeren. Ook vergunningen voor het verkrijgen van land is vereenvoudigd. De dreiging voor het voortbestaan van natuurlijke bossen en daarmee het voortbestaan van Papoeagemeenschappen is reëel. Wat kunnen we doen om geweldescalaties te voorkomen?  
(Langowuyo spreekt Indonesisch, er wordt vertaald naar het Nederlands en v.v.)

Matheus Adadikam

2) Een dreiging voor -de eenheid- in West-Papua: de Speciale autonomiewet.
Matheus Adadikam: predikant en directeur van een van de belangrijkste mensenrechtenorganisaties in Papua ELSHAM (https://elshampapua.com/
De speciale autonomiewet die sinds 2001 is ingevoerd heeft niet tot de door Indonesië beloofde verbetering van de positie van de Papoea’s geleid. Sterker nog: de (mensen)rechtensituatie is verslechterd met de verlening van deze wet in 2021. De wet was bedoeld om de Papoeabevolking meer bestuurlijke zeggenschap te geven, terwijl de provincies onderdeel blijven van Indonesië. In werkelijkheid zorgt de wet er juist voor dat de macht van de centrale overheid toeneemt. 
Adadikam legt tijdens de workshop uit hoe zeggenschap van de Papoeabevolking en instituties verder is verkleind en hoe de identiteit van Papoea’s bedreigd wordt. Het leidt opnieuw tot grote onrust en meer demonstraties. Adadikam vraagt om solidariteit met mensenrechtenverdedigers in West-Papua. 
(Adadikam spreekt Indonesisch, er wordt vertaald naar het Nederlands en v.v.)

Damar Juniarto

3) Digitale repressie tegen mensenrechtenactivisten in West-Papua: hoe kunnen we ze beschermen tegen online bedreigingen?
Damar Juniarto: directeur van SAFEnet, mensenrechtenactivist en expert in digitale rechten en online vrijheid van meningsuiting in West-Papua https://safenet.or.id
Zonder internet blijft de bevolking en de internationale gemeenschap onwetend over de mensenrechtenschendingen in West-Papua. Opvallend genoeg komen internet‘’storingen’’ vaker in West-Papua voor dan in andere delen van Indonesië. Tot twee keer toe, in ’19 en ’21, werd het internet in delen van Papua afgesloten, tijdens clashes tussen het Indonesische leger en leden van het Papoea bevrijdingsleger. SAFEnet deed onderzoek naar de internetafsluiting, spande een rechtszaak aan tegen het ministerie Communicatie en Informatica en de president en won deze! 
Tijdens deze workshop zijn we live verbonden met Juniarto in Jakarta. Hij gaat in op de digitale repressie tegen mensenrechtenverdedigers in West-Papua. Juniarto geeft uitleg over de nieuwe digitale uitdagingen: digitale wetten (ITE-wet), internetafsluitingen, online trollen, doxing, fake nieuws over West-Papua en online propaganda vanuit de Indonesische overheid. Cruciaal nu er verkiezingen op komst zijn. 
Hoe kunnen we mensenrechtenactivisten beschermen tegen online bedreigingen?
(tijdens deze online workshop is de voertaal Engels)