Dialoog en Landrechten

Sinds 1998, het einde van de Suharto-tijd, is er in Indonesië een proces van democratisering op gang gekomen. Er is een verscheidenheid aan politieke partijen, er zijn vrije verkiezingen en kritische media. Maar niet allen profiteren van deze positieve ontwikkelingen. De Indonesische regering miskent de rechten van de inheemse volken. In het bijzonder de  Papua’s hebben hier onder te lijden. Het leger en de politie spelen daarbij een grote rol. Mensenrechtenschendingen vinden veelvuldig plaats en blijven onbestraft.

De kerken hebben het afgelopen jaar 2012 uitgeroepen tot Jaar van de Dialoog. Ze vragen om een internationale dialoog met Jakarta, waarbij ook de Papoea’s in de diaspora een rol moeten spelen. Wat is de inhoud van zo’n dialoog en wat zijn de kansen er voor?

Schrijnend is de situatie wat betreft de landrechten. De Indonesische staat beschouwt zich als eigenaar van het land tenzij er schriftelijke eigendomspapieren zijn (en die zijn er zelden). De regering stelt op grote schaal land dat toebehoort aan de oorspronkelijke bewoners beschikbaar aan grote ondernemingen. In de omgeving van Merauke staat een megaproject op stapel, waarvoor maar liefst 1,2 miljoen hectare land onteigend wordt. Er zijn plannen voor in totaal 7 miljoen hectare!

De gevolgen: De bewoners blijven achter zonder toegang tot hun  land en dus zonder middelen van bestaan. Velen vervallen tot armoede. Maar ook worden de traditionele culturen vernietigd en worden de basismensenrechten met voeten getreden. Bossen worden gekapt en vervangen door een monocultuur van oliepalmen of eucalyptusbomen. Bodemschatten als koper, goud, nikkel, gas en olie worden geroofd. Dit alles ten koste van het milieu. Daarbij komt dat de vervuiling van rivieren en bodem de gezondheid van de bewoners bedreigt. En ze blijven arm.

Wat betekent dit alles voor de Papoea’s en voor de dialoog? En wat kunnen wij (individueel, als kerken en groepen, als land en volk) doen om solidair te zijn met de Papoea’s?

Onze gasten waren:

  • Zefnat Zouter Paulus Kudubun, predikant van de GKI TP in Kaliki, Kabupaten Merauke, Papua
  • Septer Manufandu, coördinator van het Papua Vredesnetwerk JDP, voorzitter van Foker LSM, Papua
  •  Leonie Tanggahma, ELSHAM, Den Haag
  • Liem Sioe Liong, KODEMO Consultancy, Amsterdam, Jakarta en TAPOL

Verder werkten mee:
Betty Ireeuw-Kaisiëpo, dagvoorzitter;
Joop Roemajauw en Sulaiman Watofa, muziek en zang;
Frank Hubatka, vertaling

Verslag

Landroof in een vergeten land, Selma Zijlstra in Vice Versa. Vakblad voor Ontwikkelingssamenwerking, 11 februari 2013

Fotoverslag

Het fotoverslag van de Papua Solidariteitsdag bestaat uit ruim 200 foto’s, verdeeld in 5 delen van elk 48 foto’s:

klik hier voor deel 1

klik hier voor deel 2

klik hier voor deel 3

klik hier voor deel 4

klik hier voor deel 5

naar boven