Ken je mij … ?

Beeldvorming over Papoea’s versus echte ontmoeting

Er is de laatste tijd een toenemende toeristische belangstelling voor Papua. Inderdaad: wat een land! Kusten, eilanden, bergen, oerwouden – het is allemaal even groots, schitterend, geheimzinnig. Maar wij in Nederland kennen Papua al langer. Tot 1963 hoorde het bij het Koninkrijk der Nederlanden, sindsdien bij Indonesië. Die overdracht is in Nederland al lang vergeten, de Papoea’s weten het nog maar al te goed. Het is hun daarna niet voor de wind gegaan. Andere contacten zijn blijven bestaan of erbij gekomen zoals via hulporganisaties, kerken en persoonlijke. Eeen aantal Papoea’s woont in Nederland, omdat ze moesten uitwijken of vluchten.

Ken je mij … ? Kennen de Nederlanders de Papoea’s? Soms blijven contacten met anderen steken in oppervlakkigheden en vooroordelen. Dat geldt ook voor de contacten met Papoea’s. In de beeldvorming over hen, in de media, zowel in Indonesië als daarbuiten, worden ze vaak afgebeeld als dom, vies of lui, levend in het Stenen Tijdperk.

Op deze Papua Solidariteitsdag willen wij het hebben over echte ontmoetingen,  die gelijkwaardig en wederzijds zijn. Daarvoor is het nodig ons voor elkaar open te stellen en te luisteren naar elkaars verlangens en verwachtingen. We hebben Dr. Fransina Yoteni uitgenodigd en gevraagd om te spreken over onze wederzijdse verbondenheid en verantwoordelijkheid en wat die voor ons betekenen. Zij is predikant van de GKI-TP, de Evangelisch Christelijke Kerk in Papoea Land, docent en conrector aan de Theologische Hogeschool I S Kijne te Abepura en lid van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken.  Anderen, Papoea’s en Nederlanders, zullen vertellen over hun ontmoetingen, over wat hen getroffen of geraakt heeft, over wat ze van de ander geleerd hebben. Hoe ze van vreemden vrienden zijn geworden.

U wordt voor deze dag hartelijk uitgenodigd.

Voorlopig programma

10.30 uur Zaal open. Ontvangst met koffie en thee

11.00 uur Opening door Vien Sawor, zang van Josina Roemajauw (gevraagd), aansteken van de kaars voor slachtoffers van militair geweld in Papua.

11.15 uur Wederzijdse ontmoeting – ds. Fransina Yoteni, lid van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken in Genève

11.45 uur Ken je mij … ? De echte ontmoeting: ontmoetingen van en met Papoea’s door Koen de Jager, Inaria Kaisiëpo, Femke Schouten en Jos Donkers

12.15 uur Workshops, eerste ronde

1. Met Fransina Yoteni: Het verlangen van de Papoea’s en wat verwachten ze van de Nederlanders?

2. Met Jos Donkers: ontmoetingen met Papoea’s van toen: het verhaal bij de foto”s, de echte ontmoeting

3. Met Inaria Kaisiëpo en Femke Schouten: Papoea’s van de tweede en derde generatie keren terug: beeldvorming versus echte ontmoeting

12.45 uur Lunch en onderlinge ontmoetingen

13.45 uur Workshops, tweede ronde

1.  Met Fransina Yoteni: het verlangen van Papoea’s en wat wordt er van Nederlanders verwacht?

2.  Met Welly Manfandu en Koen de Jager: Verantwoord toerisme: mythes over Papua en echte ontmoetingen

3.  Ervaringen van eerste, tweede en derde generaties Papoea’s in Nederland

14.15 uur Algemeen gesprek, met berichten uit Papua en conclusies van de dag

14.45 uur Optredens van Josina en Decky Roemajauw, Eef en Miko Mamoribo

15.15 uur Afsluiting, samen zingen van Hai Tanahku Papua