De werkgroep Papoea Solidariteit organiseert elk jaar rond 5 februari, de verjaardag van de komst van het Evangelie in Papoea, samen met het Duitse Papua Partnerschafts Seminar en het West Papua Netzwerk, een Papoea Solidariteitsdag.  De eerstvolgende Papoea Solidariteitsdag is op zaterdag 3 februari 2018 in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort.

Daarnaast probeert de werkgroep de belangstelling voor Papoea en de Papoea’s binnen de Nederlandse kerken en de Nederlandse samenleving levendig te houden.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

ds Henk van der Steeg, voorzitter
Anneke van Baal, secretaris
Marry Sengkerij, penningmeester
Jos Donkers, lid
Zr Trijntje Huistra
ds At Ipenburg, webmaster
drs Vien Sawor, lid