De werkgroep Papoea Solidariteit organiseert sinds 2005 elk jaar rond 5 februari, de dag dat de Papoea’s in West Papoea de komst van het Evangelie vieren, een Papoea Solidariteitsdag.  Ze doet dit in samenwerking met het Duitse Papua Partnerschafts Seminar en het West Papua Netzwerk en met steun van  SDSP, de Nederlandse Franciscanen, COPAN, Papua Vrouwen Nederland (PAVO),  Kerk in Actie   en Hapin,

In 2020 is de  Papoea Solidariteitsdag op zaterdag 8 februari  in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort met als thema: Wat is er aan de hand in West Papoea?

Daarnaast probeert de werkgroep de belangstelling voor Papoea en de Papoea’s binnen de Nederlandse kerken en de Nederlandse samenleving levendig te houden.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

ds Henk van der Steeg, voorzitter
Anneke van Baal, secretaris
Marry Sengkerij, penningmeester
Jos Donkers, lid
Don Yoku, lid
drs Vien Sawor, lid

Steun de werkgroep Papoea Solidariteit door een gift over te maken op IBAN NL98INGB0002889923 t.n.v. Papua Solidariteitsdagen te Sassenheim