zaterdag 2 februari van 11 tot 15:15 uur de Papoea Solidariteitsdag van 2019
(zaal open 10:30 uur)

Ken je mij … ?

Papoea’s en Nederlanders
Vreemden worden vrienden

met Dr Fransina Yoteni, conrector van de Theologische Hogeschool ‘I S Kijne’ van de Evangelisch Christelijke Kerk in Papoealand (GKI-TP) en lid van het Central Comittee van de Wereldraad van Kerken

Plaats: Johanneskerk, Westsingel 30 te Amersfoort (tegenover het Stadhuis, naast parkeergarage Jorisplein)

Aanmelding door overmaking van  € 12,50 per persoon naar IBAN NL98INGB0002889923 tnv Papua Solidariteitsdagen, Sassenheim, onder vermelding van de naam/namen van de deelnemer(s).