zaterdag 3 februari van 11 tot 16 uur de Papoea Solidariteitsdag van 2018
(zaal open 10:30 uur)

Papoea en de Pacific

met Filep Karma en Elisa Sekenyap

Programma

10.30 uur Ontvangst met koffie en thee
11.00 uur Opening door het aansteken van een kaars
Gedachtenis van slachtoffers van militair en politioneel geweld
11.10 uur “Papua en de Pacific in de praktijk van alledag” door Elisa Sekenyap, journalist en mensenrechtenactivist
11.50 uur “Hoop houden in de gevangenis”, door Filep
Karma, Papua activist, ex-politieke gevangene
Muzikaal Intermezzo door Joop Roemajauw
12.30 uur “De Pacific en Papua”, door Elly van Vliet, honorair consul van Vanuatu
13.00 uur Lunch, brood met koffie, thee, melk en karnemelk.
14.00 uur In gesprek met … (workshops)
1. Elisa Sekenyap olv. Marry Sengkerij en Betty Ireeuw-Kaisiëpo
2. Filep Karma, olv. Trijntje Huistra en Henk van der Steeg
3. Elly van Vliet, Raki Ap en Oscar den Ouden olv Vien Sawor en At Ipenburg
4. Siegfried Zöllner over het recente ICP Rapport, olv. Jos Donkers
14.45 uur Thee met Muzikaal Intermezzo door Hindrik van der Meer
15.00 uur Forum met conclusies en mededelingen
15.30 uur Muzikaal optreden door Merel en Evan, Joop Roemajauw, Elisa Sekenyap
16.00 uur Afsluiting: gebed door Jos Donkers
Samen zingen van Hai Tanahku Papua

Aanmelding door overmaking van  € 12,50 per persoon naar IBAN NL98INGB0002889923 tnv Papua Solidariteitsdagen, Sassenheim, onder vermelding van de naam/namen van de deelnemer(s).