zaterdag 3 februari van 11 tot 16 uur de Papoea Solidariteitsdag van 2018
(zaal open 10:30 uur)

Papoea en de Pacific

met Filep Karma en Elisa Sekenyap

Aanmelding door overmaking van  € 12,50 per persoon naar IBAN NL98INGB0002889923 tnv Papua Solidariteitsdagen, Leeuwarden, onder vermelding van de naam/namen van de deelnemer(s).