De Papoea Solidariteitsdag 2020 is op
zaterdag 8 februari van 11 tot 16 uur (zaal open 10:30 uur)

Thema: Wat is er aan de hand in Papua?
Achtergronden en mogelijke oplossingen voor het geweld

Plaats: de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort
(schuin tegenover het Stadhuis)

Aanmelden

Aanmelding door het overmaken van € 12,50 per persoon onder vermenlding van de naam/namen van de deelnemers
naar IBAN: NL98INGB0002889923 t.n.v. Papua Solidariteitsdagen, Sassenheim. Dit is inclusief koffie, thee en een eenvoudige lunch

Meer info …

De werkgroep Papoea Solidariteit krijgt steun van onder meer: