Papoea Solidariteitsdag zaterdag 3 februari 2018

‘West-Papoea en de Pacific’

Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort

Tijd: van 11 tot 16 uur (zaal open 10:30 uur)

met  Filep Karma (Papoea activist en ex-politieke gevangene en auteur van Setengah Binatang …  over racisme in Indonesisë) en
Elisa Sekenyap (journalist van Suara Papua, de Stem van Papoea)

Zij vertellen over de reoriëntatie van West-Papoea op de Pacific. Vanuit de Pacific krijgen de Papoea’s van West Papoea steun voor hun strijd voor hun mensenrechten en het recht op zelfbeschikking.
De Melanesian Spearhead Group ((MSG) heeft de United Lib
eration Movement van West Papua (ULMWP) onder leiding van Benny Wenda erkend en als waarnemer toegelaten tot de organisatie. Ook het Pacific Island Forum (PIF) is nu actief betrokken bij de steun aan de Papoea’s van West Papoea. Verschillende vertegenwoordigers van landen uit de Pacific hebben het probleem van West Papoea aan de orde gesteld op de laatste zitting van de Verenigde Naties in New York. Landen in de Pacific hebben een  Pacific Coalition for West Papua opgericht. De Pacific landen roepen Indonesië op om de mensenrechten te handhaven en het recht op zelfbeschikking te erkennen. De Papoea’s van West Papoea worden erkend als bewoners van het Stille Oceaangebied en als Melanesiërs.

Aanmelden: Door overmaking van  € 12,50 per persoon naar IBAN NL98INGB0002889923 tnv Papua Solidariteitsdagen, Leeuwarden, onder vermelding van de naam/namen van de deelnemer(s).

Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen.

Met steun van  SDSP, de Nederlandse Franciscanen, COPAN, Papua Vrouwen Nederland (PAVO), het West Papua Netzwerk Duitsland, Kerk in Actie   en Hapin